Skip to content

เรียนเชิญ ท่านผู้เป็น สว.หรือลูกหลาน
ลงทะเบียนเป็นสมาชิก

เพื่อรับสิทธิพิเศษ ที่เป็นประโยชน์
แก่ท่านผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน

“อยู่มานาน ประสบการณ์จึงเยอะ"

วิสัยทัศน์ ของเรา

“เราจะดำเนินการเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในทุกๆด้านเพื่อให้ท่านเป็นผู้ส่งมอบประเทศไทย ที่ดีกว่าเก่าให้กับคนไทยรุ่นต่อไป ด้วยความภาคภูมิใจ”

สว. สาระ

      เนื้อหาส่วนนี้จะเป็นเนื้อหาสาระที่สำคัญ  อย่างหลากหลาย  ที่เราได้คัดเลือกสรรค์แล้วว่า  เป็นเนื้อหาสาระที่  มีประโยชน์ต่อท่านผู้อาวุโส ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกร็ดความรู้ในการดำเนินชีวิต  บทวิเคราะห์เรื่องราวข่าวสารต่างๆ  ที่ผลกระทบต่อ  ท่านผู้สูงอายุ  เรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของท่านผู้สูงอายุ.

 

ข่าวสาร สว.

      เนื้อหาส่วนนี้จะเป็น  เนื้อหาที่เป็นข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  และตัวเนื้อหาในข่าวสารนั้น   เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ  เรื่องราวเกี่ยงข้องกับผู้สูงอายุ  หรือ เป็นประกาศ ของหน่วยงานราชการ หรือ เอกชน  ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือท้องถิ่นที่  อาจจะมีผลกระทบในทางใดทางหนึ่งกับท่า่นผู้สูงอายุ.

สิทธิประโยชน์การคุ้มครอง

       เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ  การปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์  ในด้านต่างๆ  เพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุ  ให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองในทางกฏหมาย และ การได้รับความเป็นธรรม  จะมีตัวบทกฏหมายต่างๆที่มีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง หรือ ให้สิทธิประโยชน์ต่างๆแก่ผู้สูงอายุ  ตลอดจนมี  ช่องทางให้ผู้สูงอายุได้ปรึกษาปัญหากฏหมายกับนักกฏหมายได้  ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย.

สุขภาพท่าน สว.

       เมื่อร่างกายเสื่อมถอย  อวัยวะทุกชิ้นในร่างกายผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน  การดูแลจึงแตกต่างจากคนหนุมสาวทั่วไป  ศาสตร์แห่ง   การชลอวัยจึงต้องนำมาใช้ โรคภัยต่างๆของผู้สูงอายุที่เป็นกันมากจะหลีกเลี่ยงอย่างไร รักษาอย่างไร สุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุจะทำอย่างไรถึงจะจัดการได้อย่างสมดุลย์  ปรึกษา และ รักษา ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยนักสารธารณสุขที่มีประสบการณ์สูง (ฟรี) และ รักษากับแพทย์ผู้ชำนาญการผ่านระบบ Telemedicine (มีค่าใช้จ่ายตามเวลาการใช้งาน).

สว. โภชนา

       อาหารการกิน ตลอดจนการดื่ม ของผู้อาวุโส ต้องเป็นอาหารที่เหมาะสมกับสุชภาพของท่านผู้อาวุโสแต่ละท่านเป็นการเฉพาะตัว  เพราะประสิทธิภาพของระบบทางเดินอาหาร การย่อยอาหาร ตลอดจนตัวแปรทางสุขภาพอื่นๆของผู้อาวุโสแต่ละท่านนั้นแตกต่างกัน  เป็นรายบุคคล ถ้าทานผิดอาหารอาจจะกลายเป็นผู้ร้าย ก่อความเสียหายให้กับร่างกายหรือก่อให้เกิดการเจ็บป่วย การมีความรู้เรื่องโภชนาการของผู้สูงอายุ  จะทำให้ผู้สูงอายุทานอาหารได้อย่างปลอดภัยต่อสุขภาพ  และ มีรสชาดที่ดี.                                                      

สว. ท่องเที่ยว

       ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยว เป็นอันดับหนึ่งของโลก การท่องเที่ยวไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศล้วนเป็นประสบการณ์ และเป็นการผักผ่อนที่ดี ส่วนของอาวุโสท่องเที่ยวนี้จะแนะนำสถานที่ที่น่าท่องเที่ยว ทริปการท่องเที่ยวต่างๆ ที่คุ้มค่าน่าเที่ยว เพื่อนร่วมทริปเป็นคนดีน่าคบหา  และ รับส่วนลดจากบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศ.

งานอดิเรกท่าน สว.

       งานอดิเรก เป็นตัวช่วยสำคัญให้ท่านผู้อาวุโส  ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  งานอดิเรกหลายๆชนิดทำให้ผู้สูงอายุได้ใช้ทักษะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้มือ การใช้สายตา ใช้ความคิด  สร้างสรรค์ให้เกิดผลงาน  เป็นความภาคภูมิใจ เป็นรายได้พิเศษ หรืออาจจะถึงขั้นเป็นอาชีพ  ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ที่ให้คำแนะนำ ฝึกฝน ฝึกสอน และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ในการ  ทำงานอดิเรกในแขนงต่างๆ  ที่มีความเหมาะสมกับท่านผู้สูงอายุ.

สว. ไลฟ์สไตล์

       ส่วนนี้เป็นส่วนที่ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของท่านผู้อาวุโส  ให้ได้รับสาระและบันเทิง  ที่ผ่านการเลือกสรรค์มาแล้วเป็นอย่างดี  ไม่ว่าจะเป็นการผักผ่อน การอ่านหนังสือดีๆ ฟังเพลงเพราะๆ คัดสรรค์หนังดีๆ  ให้ท่านผู้สูงอายุได้มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและมีคุณภาพ.  

สว. สโมสร

       สังคมและเพื่อนฝูง  ที่รักชอบอย่างเดียวกัน  เข้าใจกัน มีไลฟสไตล์เหมือนๆกัน  จะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของ  ผู้อาวุโสทุกท่าน  พื้นที่ส่วนนี้จึงเปิดโอกาสให้  ผู้อาวุโสทุกท่านได้มาร่วมกัน สร้างสรรค์สังคมที่ตัวเองเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนั้นได้อย่างมีความสุข  ไม่ว่าจะเป็นการร่วมเป็นชมรมผู้ชื่นชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ชมรมศิษย์เก่า ชมรมชาวจังหวัด  การร่วมกันของคนที่ดีและมีวัตถุประสงค์การร่วมกันที่ดี ย่อมจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้น.

สว. จ่ายตลาด

      พื้นที่ส่วนนี้เป็นส่วนของ  การช๊อปปิ้งออนไลน์ โดยเน้นในสินค้าที่เป็นสินค้าทั้งอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ อาหารเสริม อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ สินค้า      IT , Gadget เพื่อผู้สูงอายุ  โดยจะมีการทดสอบ รีวิวสินค้า อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้ท่านผู้สูงอายุได้รับแต่สิ่งที่ดี มีคุณภาพและคุ้มค่าเท่านั้น โดยสามารถเข้าร่วมได้ทั้งเป็นผู้ซื้อและผู้ขาย.

ร้านค้าสว.

สว. อาสา

        งานบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ  สาธารณะประโยชน์ เพื่อการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบภัย ตกทุกข์ได้ยาก งานบุญงานกุศล ไม่ว่าจะช่วยด้วยแรงกาย ช่วยด้วยความพลังคิด ช่วยด้วยพลังทรัพย์  เราทราบว่าท่านผู้อาวุโสที่ผ่านมาที่นี่ทุกท่าน ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีศักยภาพ มีพลังบวกในทางสร้างสรรค์ พร้อมที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหลือทิ้งไว้ให้คนคิดถึง แค่มีความอิ่มบุญและอิ่มเอมเป็นสิ่งตอบแทนเท่านั้น.

บทความ สุขภาพ

อาวุโสสโลไลฟ์

สว. สะสม

ของสะสมไม่ว่าจะเป็นของสะสมประเภทใดที่เราชื่นชอบนอกจากจะทำให้เราหวลนึกถึงวันเก่าๆที่มีค่าต่อความรู้สึกแล้ว นานวันไปของสะสมนั้นๆจะยิ่งกลายเป็นของที่ทรงคุณค่ามากขึ้นไปตามกาลเวลา เท่ากับเป็นการเก็บออมทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปในตัว  และ มีพื้นที่เก็บความรู้สึกดีๆไว้หวลระลึกได้อีกด้วย

สว. ทันเทคโนโลยี่

เทคโนโลยี่ใหม่ๆ การใช้แอ๊ปพลิเคชั่นใหม่ๆ ตลอดจน Gadget ใช้งานสำหรับท่านผู้อาวุโสในเรื่องต่างๆจะไม่เป็นเรื่องยากเย็นสำหรับท่านผู้อาวุโสอีกต่อไปแล้ว เมื่อมาใน www.sorvor.org ความงุนงงสงสัยทุกอย่างจะได้รับการอธิบายแนะนำจนกระจ่างแจ้ง

สว. สู้โควิท

  โรค โควิท 19 เป็นโรคที่ดูเหมือนจะไม่น่ากลัวกับกลุ่มคนวัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆ แต่สำหรับผู้สูงอายุแล้ว มีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมาก มาเรียนรู้กันว่าผู้สูงอายุจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร  บ้างเพื่อให้หลุดพ้นจากภัยของ โรคระบาด Covit 19.

พื้นที่ โฆษณา

คณะที่ปรึกษา sorvor.org

5/5
ประธานกรรมการบริหาร เครือเวลเนสเวิร์ลกรุ๊ป ประธานกรรมการมูลนิธิเวลเนสแคร์ นักเขียน ผู้บรรยายวิชาการ
นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
ที่ปรึกษาด้านการแพทย์
5/5
รศ. ดร. ธีรศักดิ์ กำบรรณารักษ์ อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักเขียน,ผู้บรรยายวิชาการ
รศ.ดร. ธีรศักดิ์ กำบรรณารักษ์
ที่ปรึกษาด้านสังคมวิทยาและสุขภาพจิต
5/5
ทนายอนุชา นาคสิทธิ์ นบ., นบท. อาจารย์บรรยายมหาวิทยาลัยรามคำแหง
อนุชา นาคสิทธิ์
ที่ปรึกษากฏหมาย

สนับสนุนโดยเครือเวลเนสเวิร์ลกรุ๊ป

www.wellnesscitygroup.com