Skip to content

วิธีปราบโรคนอนไม่หลับ

  • by

การนอนหลับสนิทเป็นช่วงที่อวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้พักผ่อน ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิต และพัฒนาความจํา โดยเด็กแรกเกิด-5 ปี ควรนอน 10-17 ชั่วโมง วัยเข้าโรงเรียน (6-13 ปี) ควรนอน 9-11 ชั่วโมง วัยรุ่น (14-17 ปี) ควรนอน 8-10 ชั่วโมง ส่วนวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (18-65 ปีขึ้นไป)ควรนอน 7-9 ชั่วโมงปัญหา นอนไม่หลับ หรือหลับยากหรือการนอนหลับไม่มีคุณภาพ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้สูงอายุ แม้กระทั้งผมที่ยังไม่อยู่ในคํา จํา กัดความของผู้สูงอายุ ก็ยังเจอปัญหานี้เข้าจังๆ เข้าไปอยู่ในวงจรโรคนี้สามปีเต็ม สามปีเต็มที่นอนได้ยินเสียงเข็มนาฬิกาเดินทุกวินาที ได้ยินเสียงตีบอกเวลาทุกครึ่งชั่วโมงจนต้องโยนนาฬิกาทิ้งน้ํา ไป

ชีวิตไม่เคยพบเจอโรคอะไรที่มันทํา ลายคุณภาพของการใช้ ชีวิตเท่าโรคนอนไม่หลับนี้มาก่อนเลย ประสิทธิภาพในการคิดในการทํา งาน มันหายไปครึ่งๆนั่งมึนหัว นั่งง่วงทั้งวันแต่พอตกกลางคืนเวลานอก็นอนไม่หลับอีกเหมือนเดิมด้วยตระหนักดีว่าปัญหานี้หากไม่ได้รับการแก้ไขจะกลายเป็นเรื้อรังจะส่งผลต่อสุขภาพตามมา การนอนหลับไม่เพียงพอหลับไม่มีคุณภาพจะไปกระตุ้นให้เกิดโรคต่าง ๆ มากกว่า100โรค ที่พบบ่อยคือโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ระบบประสาทและ

สมองเรื่องการรับรู้จดจํานอกจากนี้ยังก่อโรคทางจิตเวชอีก อาทิ กังวล จึงพยายามค้นคว้าหาวิธีจัดการกับโรคนี้ตามแนวของเราคือการหลีกเลี่ยงการใช้ยา จากข้อมูลหลายแหล่งหลายที่จนได้หลับสนิทวันนั้นเป็นวันแรก จนถึงทุกวันนี้พูดได้เต็มปากเต็มคํา ได้ว่าผมเอาชนะโรคนอนไม่หลับมาได้แล้วอย่างเด็ดขาด จึงอยากจะเผยแพร่แชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้กํา ลังตกทุกข์อยู่กับโรคนอนไม่หลับได้ลองนํา ไปใช้แก้ปัญหาของตัวเองดูด้วยความเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เมื่อตัวเองมาเจอปัญหาเสียเองจึงได้พบว่า ปัญหาการนอนไม่หลับในกลุ่มผู้สูงอายุนี้เป็นปัญหาในทุกๆที่ทั่วโลก และ มีวิธีการเป็นร้อยวิธีในการแก้ไขปัญหาโรคนอนไม่หลับ ทั้งร้อยวิธีที่ว่านั้น ผมลองมาหมดแล้วและพอจะสรุปได้ว่าการนอนให้หลับให้

มีคุณภาพนั้นประกอบไปด้วย

องค์ประกอบ ๓ ประการคือ

๑.การเตรียมร่างกายให้พร้อมสํา หรับการนอน

๒.การเตรียมสถานที่ให้พร้อมสํา หรับการนอน

๓.การเตรียมจิตใจให้พร้อมสํา หรับการนอน

มาว่ากันเป็นข้อๆ เริ่มที่

ข้อ ๑.การเตรียมร่างกายให้พร้อมสําหรับการนอน ร่างกายต้องได้รับรู้ก่อนว่าถึงเวลานอนแล้ว คือร่างกายเรามีความเคยชินกับการนอนเป็นเวลา การนอนก่อนหรือหลังเวลาที่ร่างกายเคยชิน จะนอนไม่ค่อยหลับ การออกกํา ลังกายสักครึ่งชั่วโมงก่อนถึงเวลานอนสักสามหรือสี่ชั่วโมง จะทํา ให้ร่างกายอ่อนเพลียและมีความต้องการการผักผ่อนมากขึ้น เติมแม็กนี่เซี่ยมก่อนนอน ธาตุแม็กนี่เซี่ยมเป็นผู้ที่มีบทบาทสํา คัญ ในการทํา ให้ร่างกายนอนหลับสนิทได้ตลอดคืน การเติมสารแม็กนี่เซี่ยมให้ร่างกายก่อนนอนสักครึ่งชั่วโมง ด้วยอาหารที่มีแม็กนี่เซี่ยมสูงเช่น กล้วยหอมเม็ดฟักทองอบ ซุปผักโขมร้อนๆ ลูกเกด ลูกพรุน และอินทผาลัม เป็นต้น ปริมาณในการรับทานไม่มากนัก กล้วยหอมก็ใบเดียว เม็ดฟักทองซองเดียว หรือ ซุปผักโขมถ้วยเดียว อิ่มนักก็จะไม่สบายตัวนอนไม่หลับอีก

ข้อที่ ๒.การทํา บรรยากาศให้น่านอน คือการทํา ให้สถานที่นอนหลุดพ้นจากแสงสีเสียงที่อาจจะเล็ดลอดมาได้จากรอบทิศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะรบกวนการนอน การใส่ม่านบังแสง และ บุผนังด้วยวัสดุกันเสียงจะช่วยลดสิ่งรบกวนลงได้ ที่นอนก็ควรจะเป็นที่นอนที่ไม่แข็งและนุ่มจนเกินไป เพราะที่นอนที่แข็งจนเกินไปก็จะนอนไม่สบายตื่นขึ้นมาจะปวดเนื้อปวดตัว และที่นอนที่นุ่มจนเกินไปเวลานอนที่นอนก็จะบุ่มลง ทํา ให้ท่าทางการนอนผิดสุขลักษณะ มด ยุง เลือด ไร แมลงอะไรต่างๆที่เล็ดลอดเข้ามาในห้องได้ ก็เป็นตัวก่อกวนการนอนได้มากเหมือนกัน ควรกํา จัดและป้องกันให้ห้องนอน

ปราศจากสิ่งเหล่านี้ อุณหภูมิในห้องที่เหมาะสมกับการนอน ควรอยู่ที่ ๒๕ ถึง ๒๗ องศาเซลเซียส

ข้อที่ ๓. การเตรียมใจให้พร้อมสําหรับการนอน จิตใจที่สงบนิ่ง ไม่มีความคิดฟุ้งซ่าน สับสน จะเข้าสู่ภวังค์และหลับได้ง่าย ดังนั้นก่อนนอนควรทํา จิตใจให้สงบหลุดพ้นจากเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาตลอดวัน ถ้าตลอดมาเจอเรื่องหนักมาทั้งวัน วิธีผ่อนคลายร่างกายที่ดีที่สุดคือ นอนแช่น้ําอุ่นๆสักพักจะทํา ให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้นและรู้สึกผ่อนคลาย ก่อนนอนก็ไม่ควรดูหนังหรือดูข่าวที่เป็นเรื่องสะเทือนใจ หรือสยดสยอง เพราะมันจะติดตาติดหัวไปถึงที่นอนด้วย ก่อนเอาหัวลงแนบหมอน

ต้องเอาทุกสิ่งที่อยู่ในหัวออกให้หมด แต่เหลือแต่ความว่างเปล่า แต่ในปัจจุบันแต่ละท่านแต่ละคนมีภารกิจมีเรื่องราวที่ต้องคิดต้องรับผิดชอบมากมาย การทํา สมองให้เหลือศูนย์ก่อนนอนจึงเป็นเรื่องยาก วิธีที่จะช่วยได้คือการทํา สมาธิและสวดมนต์ก่อนนอน การทํา สมาธินั้นสามารถทํา ได้ทั้งแบบ

นั่งสมาธิและนอนสมาธิ สําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับยากแนะนํา ให้ใช้วิธีนอนสมาธิ ส่วนบทสวดมนต์ที่แนะนํา สํา หรับการสวดก่อนนอนก็คือบทชิณบัญชร เพราะเมื่อแปลคํา บาลีบทสวดบทนี้เป็นภาษาไทย อ่านแล้วอุ่นใจดี สวดแล้วเหมือนมีพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์และพระอรหันต์องค์สําคัญๆ มารายล้อมทุกทิศทุกทางให้ความคุ้มครองเวลาเราหลับ ท่านอนที่เหมาะสมคือท่านอนหงายเป็นท่าทางที่ง่ายและดีที่สุดสํา หรับหัวและคอ รวมถึงกระดูกสันหลัง เพราะการนอนหลับในท่านี้ทํา ให้อวัยวะส่วนต่าง ๆ อยู่ในท่าทางที่เป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังช่วยลดอาการกรดไหลย้อนได้อีกด้วย การที่เราวางหัวบนหมอนในระดับที่พอเหมาะจะทํา ให้ท้องของเราอยู่ต่ํา กว่าหลอดอาหารและกรดหรืออาหารก็จะไม่ไหลย้อนกลับขึ้นมามาถึงช่วงเวลาสํา คัญที่สุดของการนอน คือช่วงนี้ช่วงหลังจากหัวถึงหมอนแล้ว ถ้าเป็นคนปกติที่ไม่เป็นโรคนอนไม่หลับ จะนอนหลับภายในยี่สิบนาที ถ้าเกินกว่านั้นละก็คุณคือรุ่นน้องผม และ เราเป็นโรคนอนไม่หลับเหมือนๆกัน แต่ขณะนี้เราพร้อมแล้วที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ด้วยกัน เราผ่านขั้นตอน การเตรียมตัว การจัดสภาพแวดล้อมและการเตรียมใจมาแล้ว ขณะนี้เอนตัวลงนอนและหลับตาลงแล้ว ถ้าเป็นตํา ราฝรั่งเค้าก็จะให้จินตนาการว่ามีแกะกระโดดข้ามรั้ว แล้วเราก็นับแกะไปเรื่อยๆ ตัวที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม วิธีนี้ผมเคยลองนับแกะได้สองพันกว่าตัว พอถึงตัวที่สองพันหนึ่งก็พระมาบิญฑบาตรพอดี สํา หรับคนที่อาการหนักอย่างผม มันไม่ได้ผลครับ เข้าใจเจตนาของวิธีการนี้คือเค้าอยากให้ตั้งสมาธิไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเดียว เคลิ้มๆมันก็หลุดเข้าภวังค์และหลับไปในที่สุด ผมลองเปลี่ยนจากนับแกะมาเป็นวิธีแบบไทยๆคือท่องพุทธโธ พุทธโธไปเรื่อยๆ ก็ไม่สํา เร็จ พุทธโธยันเช้าอีกเหมือนกัน การยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งรอให้เคลิ้มหลับไปสํา หรับคนอาการหนักๆ มันก็จะยึดติดสิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่หลับ เมื่อเราหลับตาลงไม่ต้องนับแกะ ไม่ต้องท่องพุทธโธ หลับตาลงเราก็จะเห็นแต่ภาพมืดดํา ไปหมด มองเข้าไปตรงจุดกึ่งกลางของความมืด นั่นแหละครับจุดเดียวมันจะรู้สึกว่าเรามองได้ลึกลงไป ลึกลงไปเรื่อยๆ จนวูบดับไป ในกรณีของผมที่เป็นโรคนอนไม่หลับขั้นรุนแรงที่สุด มาตื่นอีกที่ก็ไก่ขันตอนตีห้าครึ่ง ปราบโรคนอนไม่หลับที่เป็นติดต่อกันมาสามปีอยู่หมัด สําหรับท่านที่เป็นหนักกว่าผมลงทุนลงแรงทํา ทุกขั้นตอนตามที่บอกไว้แล้วยังแก้ไม่หายเอาไม่อยู่ ก็ต้องใช้ท่าไม้ตายเอามือคลํา ไปข้างๆแล้วบอกว่าน้องช่วยพี่หน่อยเถอะพี่นอนไม่หลับ มีรายงานทางการแพทย์บวกกับสถิติแลประสบการณ์ส่วนตัว ของผู้เขียนเอง ยืนยันหนักแน่นว่า การมี SEX ก่อนนอนเป็นวิธีการที่ช่วยให้นอนหลับที่ได้ผลมากที่สุดครับ.

Leave a Reply